Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2017-09-25 14:25:42 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2017-09-25 11:41:00 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2017-09-25 09:00:34 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2017-09-25 08:56:23 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2017-09-25 08:55:55 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Ewa Świątczak 2017-09-25 08:48:01 edycja dokumentu
Informacja dotycząca dyżurów Rady Miasta Danuta Konkel 2017-09-22 14:10:54 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-09-21 14:06:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Ewa Świątczak 2017-09-21 13:23:13 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - październik, listopad, grudzień 2017 Beata Konkel 2017-09-21 08:38:13 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - październik, listopad, grudzień 2017 Beata Konkel 2017-09-21 08:37:37 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - październik 2017 ROKU Beata Konkel 2017-09-20 13:37:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 września 2017 r. o zmianie zarządzenia o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją Budowa węzła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsięwzięcia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Władysławowo jako Partnera Wiodącego projektu ?Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi? Ewa Świątczak 2017-09-19 14:50:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Ewa Świątczak 2017-09-19 14:49:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Jastarnia z dnia 12 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Ewa Świątczak 2017-09-19 14:49:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Ewa Świątczak 2017-09-19 14:48:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Jastarnia na 2018 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na rok 2018 i lata następne Ewa Świątczak 2017-09-19 14:48:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 200/2012 Burmistrza Jastarni z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Jastarni Ewa Świątczak 2017-09-19 14:47:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 września 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją Budowa węzła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsięwzięcia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Władysławowo jako Partnera Wiodącego projektu ?Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi? Ewa Świątczak 2017-09-19 14:47:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 września 2017 w sprawie ustalenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2017-09-19 14:46:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Ewa Świątczak 2017-09-19 14:46:24 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 161/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Ewa Świątczak 2017-09-19 14:46:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2017-09-19 14:45:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Ewa Świątczak 2017-09-19 14:45:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Ewa Świątczak 2017-09-19 14:44:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Ewa Świątczak 2017-09-19 14:44:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Ewa Świątczak 2017-09-19 14:43:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku stanowiącego własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: a) Termomodernizacja budynku OSP w Jastarnia, b) Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni Ewa Świątczak 2017-09-19 14:43:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia za I półrocze 217 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia Ewa Świątczak 2017-09-19 14:42:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 217 r. w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni Ewa Świątczak 2017-09-19 14:42:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym miejsca na zamontowanie serwera, nadajników w obudowie z anteną, łącza telekomunikacyjnego kamery internetowe i hot spot na budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni Ewa Świątczak 2017-09-19 14:41:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Ewa Świątczak 2017-09-19 14:41:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Ewa Świątczak 2017-09-19 14:40:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Ewa Świątczak 2017-09-19 14:39:58 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-09-19 13:16:46 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-09-18 15:17:10 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-09-18 11:22:12 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-09-18 10:43:20 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2017-09-18 07:45:38 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-09-15 14:22:43 dodanie dokumentu