Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2017-11-17 07:30:22 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-17 07:29:08 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-16 14:55:49 edycja dokumentu
Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Klaudia Budzisz 2017-11-15 15:14:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Klaudia Budzisz 2017-11-15 15:10:09 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-15 14:40:57 edycja dokumentu
Bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: e-Składka - nowy wymiar rozliczeń 23.11.2017r Klaudia Budzisz 2017-11-15 14:40:09 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-15 07:55:16 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-14 14:44:02 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-11-14 13:58:02 dodanie dokumentu
Informator miejski - październik 2017 Klaudia Budzisz 2017-11-14 13:50:16 dodanie dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2017-11-14 08:40:13 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-14 08:37:24 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-14 08:36:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 listopada 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa geodezyjno - kartograficzna Gminy Jastarnia w latach 2018-2020" Klaudia Budzisz 2017-11-14 08:34:15 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-14 07:31:55 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2017-11-13 15:20:11 dodanie dokumentu
Obsługa geodezyjno-kartograficzna Gminy Jastarnia w latach 2018-2020 Helena Dahl 2017-11-13 11:04:46 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-10 14:43:16 edycja dokumentu
Bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: e-Składka - nowy wymiar rozliczeń Klaudia Budzisz 2017-11-10 14:42:35 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-10 10:38:30 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-11-10 10:21:26 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-09 15:18:08 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Jastarni z przeznaczeniem pod zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Ewa Świątczak 2017-11-09 14:19:23 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Jastarni z przeznaczeniem pod zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Ewa Świątczak 2017-11-09 14:19:04 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2017-11-09 10:50:14 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2017-11-09 10:50:01 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2017-11-08 14:47:35 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-06 10:21:33 edycja dokumentu
Wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem Budowa miejsc rekreacyjnych w Jastarni: a) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Mickiewicza ? ks. B. Sychty b) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Herrmanna - Plac Necla ( z możliwością składania ofert częściowych) Agnieszka Konkel 2017-11-06 10:17:48 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-11-06 09:58:20 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:31:39 edycja dokumentu
Informacja dla podatników VAT Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:30:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:23:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:22:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:18:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:17:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:15:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni Klaudia Budzisz 2017-11-03 12:13:13 dodanie dokumentu